Mapowanie strumienia wartości

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean warsztaty Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie form działania lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.