Kraków – zwiększenie dróg oraz transportu

Głównym spośród trudnych przeszkód w lwiej części polskich miast jest infrastruktura drogowa. Nasze miasta nie są przygotowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki został zapoczątkowany poprzez wzrost ilości pojazdów na polskich ulicach. Z tego powodu jedną z najważniejszych inwestycji jakie powinno podjąć prawie każde województwo jest inwestycja w transport i komunikację. Jezdnie i komunikacja miejska to priorytet, jaki da przestrzeń na to by zwiększyć wygodę mieszkańców jak również poprawi całokształt gospodarki miasta.

Spośród pozostałych miast, nowe projekty drogowe w Krakowie mocno się wybijają. Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, ale zanim ono powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową i nawierzchnie drogowe potrzeba włożyć sporo środków . Spośród ważniejszych decyzji finansowych trzeba podkreślić:
całkowicie napędzaną elektrycznie linię autobusów – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje remont przynajmniej kilkanaście nowoczesnych połączeń między już wybudowanymi drogami i remonty istniejących tras autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie napraw nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dotarciu do pracy przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba jednak mieć jasność tego, że bez remontów infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski co zrobił
Inwestycje w komunikacje to nie jedynie kolejne linie komunikacji, jak również doskonalszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i odporna. (jednym z takich wzorów jest odporna na ścieranie nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto potrzebuje dodatkowo kolejnych zmian i inwestycji, by poruszało się po nim dobrze. Nie tylko samochodem, ale też tramwajami. Mimo to widać jasno, że wszystko jest na najlepszej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu zdecydowanie miło i z zadowoleniem.